Future Living – Human Digitalisering

Future Living - Human Digitalisering

Idag ser vi en fantastisk utveckling av smarta apparater/hushållsmaskiner och tjänster som har potential att förbättra vår livskvalitet genom att erbjuda bekvämlighet och trygghet. Denna spännande utveckling sker just nu och vi har möjlighet att ta del av den. Hittills är denna utveckling främst teknikdriven och ofta fokuserat på fräcka funktioner i stället för en helhetssyn för livskvalitet. Det är få av leverantörer som har integrerat ”mänsklighet” som en prioritet i denna utveckling.

Hur ser dina förväntningar på ut för framtiden? Fler prylar eller produkter som möjliggör individanpassad förbättring av livskvalitén?

Jag minns fortfarande familjens skidsemestrar utan mobiltelefoner och hur vi höll ihop hela dagen genom att dela planer och bestämma mötesplatser. Idag saknar vi oftast en gemensam plan, istället utnyttjas tiden i liften för att med mobilerna enas om nästa mötesplats. Tyvärr hinner jag därför inte att njuta av utsikten från liften. Föreställ er en kombination av det som fungerat bra, dvs. en bra plan, kombinerat med flexibiliteten hos mobiltelefoner för att fånga nya möjligheter eller som hjälp i nödsituationer, då hade tekniken höjt min livskvalitet! Med andra ord, glöm inte din historia när du börjar använda ny teknik.

Om vi lär av vår historia och låter tekniken adressera verkliga behov så kan “Future Living” erbjuda så mycket mer än bekvämlighet och trygghet. Föreställ dig ett helhetskoncept där den enskilde individens livskvalitet sätts i fokus där bekvämlighet och trygghet balanseras med “wellness”, kamratskap och ”coaching”.

Ett ”Smart home” idag erbjuder lösningar för fjärrstyrning och schemaläggning av värme och belysning, så att de regleras baserat på dina preferenser och beteenden.

Robotgräsklippare och robotdammsugare är allt mer vanligt förekommande och hjälper dig att göra det tråkiga jobbet. Snart kan vi förvänta oss tjänster från anslutna hushållsmaskiner, t.ex. hjälp med inköpslistor och beställning av mat. Hemmets underhållningssystem är ofta anslutna till internet och erbjuder vissa intelligenta tjänster, t. ex kan du få hjälp med att hitta dina favoriter och följa serier var du än är.

Föreställ dig “Future Living” som en vidareutveckling av dagens “Smart Home” med en mer human helhetssyn. Detta kommer att kräva ökad interoperabilitet mellan ”plug and play” förberedda apparater och tjänster som utvecklats med fokus på livskvalitet och hållbarhet, och som innehåller intelligens som gör att tjänster och apparater kontinuerligt anpassar sig till dina behov baserat på dina preferenser, din livssituation och genom att mäta din upplevda livskvalitet (och anpassa sig på nytt).

Wellness och hälsa är vida begrepp som inkluderar värden som ensamhet och social interaktion. Intelligent ”coaching” kan förbättra välbefinnande och hälsa där ensamhet är ett problem. Lägg på integration av nya enheter för intelligent övervakning av hälsorelaterad information och det är möjligt att förbättra hälsa/wellness ytterligare. Att involvera individen mera i sin hälsa är ett vinn-vinn konceptet som har potential att bidra med data, självkännedom och expertis när de behöver sjukvården. Denna samarbetslösning för hälsa öppnar möjlighet för individen att vara om så önskas hemma och vid behov en smidig övergång till vården.

För att göra detta till en verklighet, måste “Smart Homes” och tjänster etc. dela en konceptuell modell som beskriver hur “saker” är relaterade till varandra inklusive etnografiska studier för att förstå sociala behov. Denna modell i kombination med kunskapskällor och data kommer att etablera en plattform där olika tjänster, applikationer och apparater kan ansluta och dela sina data. Med hjälp av smart teknik och intelligenta algoritmer som utnyttjar individens personliga data, kommer en ökad livskvalitet att skapas.

I vår vision för framtidens boende ingår adaptiva modeller för att öka samverkan med hälsovården, fysiska tjänsteleverantörer och prediktiva analyser för att proaktiva identifiera åtgärder för att undvika problem. Kanske kommer vi att kunna förstå oss själva bättre genom att överbrygga klyftan mellan smart teknik och individualiserade analys baserad på beteendevetenskap?