Energi

Europarådet som är en del av EU har tagit en aktiv roll som både förespråkare och tillsynsmyndighet i Europas drivkraft för grönare och renare energi. Rådet skapar och förvaltar olika direktiv som ligger i linje med EU: s mål om minst 27% förnybar energi av den totala energiförbrukningen senast 2030.

Sådana direktiv behövs av det faktum att energiförbrukningen ständigt stiger över hela världen och har stigit med 28% mellan 2000 och 2010. Av detta är den industriella energiförbrukningen en betydande del.

IoT och energi

IoT och energi

Nu när larmen om vår miljö kommer tätt, försöker tillverkare ta en ledande roll inom energibesparing kultur. Rockwell Automation Industrial Greenprint skisserar steg för att optimera förbrukningen av vatten, luft, gas, el och ånga.

IoT är en viktig aktör för att skapa en energibesparingskultur. IoT tillhandahåller nödvändiga data för att mäta och optimera energiförbrukningen.

C17, en produkt från Techsource

Techsource, en av pionjärerna i IoT har varit i spetsen för at6t utveckla system för övervakning, analys och kontroll av företagskritiska energianläggningar. Vi gör det enkelt att övervaka rätt parametrar och att vidta åtgärder. Med Techsource-erbjudanden inom Energy kommer din service- och underhållspersonal att kunna agera med förtroende och förlita sig på robust och säker utrustning.

C17, en produkt från Techsource är ett sådant exempel. Energiförbrukning är ett av de mest grundläggande behoven inom industri och handel. Men inte alla organisationer känner till hur deras energiförbrukning ser ut varken momentant eller över tid. Det resulterar ibland i att nya installationer görs utan hänsyn till den totala förbrukningen och de kostnader som då uppstår. Det kan skada din utrustning, minska effektiviteten och öka dina driftskostnader.

Vad företag behöver är att övervaka information från sin installation, anpassa strömförbrukningen till deras behov, få en säkrare strömförsörjning och sänka sina energikostnader avsevärt. På så sätt kan du minska toppbelastningen och få reda på när service eller underhåll behövs. All denna information presenteras i en mobilapp.

» Download Product Sheet

Tag kontakt för en demo!

techsource Teammember Ulf Norrstam

Ulf Norrstam

{ Business Development }

Marknads och försäljningsdirektör I noterade bolag under många år. Ingenjör i botten kompletterat med ekonomistudier vid Lunds univeristet.

    Fyll i alla * markerade fält.

    up