Internet of Things

IoT OUR DNA

Nedan några av de uppdrag vi fått förtroendet att arbeta med. Utmanande projekt inom olika industrier men med en gemensam nämnare – både vi och uppdragsgivaren har delat samma passion för att utveckla något extra. 

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Exempel på olika projekt

techsource Customer OpenLogger

OpenLogger

OpenLoggers mät- & övervakningssystem

OpenLoggers mät- & övervakningssystem är ett väl beprövat och erkänt system som används bl.a. på universitet, laboratorium och kliniker. Miljöer där det är kritiskt att övervaka och mäta förändringar, exempelvis temperaturförändringar. Techsource har varit behjälplig med att utveckla applikationer för att övervaka alarm- och sensordata. Detta för att detektera luftfuktighet och partiklar. Allt för att skapa en klinisk och säker miljö inom sjukvården.

» OpenLogger

techsource Customer Ivago

Ivago

Linux-baserad plattform som kontrollerade och övervakade

Ivago arbetar med fastighetsautomation och Smart Grid. Smart Grid är intelligenta energisystem som använder information, styrteknik och sensorer för att integrera beteende och effektivisering av energinätet; det ger fördelar som hållbara, ekonomiska och säkra elleveranser. Techsource utvecklade en modul och en skalbar Linux-baserad plattform som kontrollerade och övervakade sensorer, element, hantering av alarm och kommunikationen mellan de olika enheterna.

» Ivago


techsource Customer Ulocs

Ulocs

Smart band som registrerar valda hälso

Ulocs utvecklar produkter och tjänster inom området wearable technology. Den senaste innovationen är en sensor som känner av kroppens rörelser. Användningsområdena är flera, t.ex. inom äldrevården där produkten skapar trygghet både för de äldre, anhöriga som personal. Exempelvis om någon skulle trilla så får personalen eller anhöriga omgående besked och kan komma till hjälp. Techsource bidrag var att skapa ett smart band som registrerar valda hälso- och säkerhetsparametrar.

» Ulocs

up