IT consulting services

Vi hjälper dig att vara en del av morgondagen idag

Att hitta kompetenta utvecklare inom informations-teknologin är en stor utmaning för många verksamheter. På Techsource har vi under flera år medvetet arbetat med att bygga upp en kår av kompetenta och erfarna utvecklare för insourcing. Oavsett om det gäller mjukvaruutveckling, IoT, Big data eller inbyggda system. Våra konsulter behärskar språk som Java, C,

.Net /C# och givetvis Android och iOS utveckling. Utöver de nämnda språken ställer vi även krav på en förståelse och lyhördhet för människors behov  – för det är förståelsen för samverkan mellan människa och maskin som skapar möjligheterna. Vi anpassar oss efter uppdragets storlek, t.ex. som en integrerad del i ett större team eller på egen hand i ett väl avgränsat projekt.

Hur vi arbetar

Vi arbetar med insourcing. Våra konsulter hjälper dig att bygga system för att hantera och analysera stora mängder data som är svåra att bearbeta med traditionella databasmetoder. Stora datamängder skapas bland annat inom IoT (Internet of Things); vårt andra affärsområde. I många fall ska datamängderna hanteras och analyseras i realtid med Hadoop, Pig, Hive, Nosql databaser.

IT KONSULTTJÄNSTER

imagetext

Inbyggda system

Teknikområdet för inbyggda system (Embedded systems) har utvecklats enormt under den senaste tiden. Produkter av alla typer och i alla branscher, blir allt smartare och ger användarna nya upplevelser och effektivare användning.

TechSource har lång erfarenhet av att utveckla system med dedikerad funktion för olika typer av produkter. Många system arbetar i realtid och inkluderar mekaniska och elektroniska delar som ska samverka.

Utveckling av mekanik, elektronik-hårdvara och mjukvara (Firmware) optimeras för att vara väl anpassad till den funktion som önskas, men även för att minimera tillverkningskostnader och kostnader för service och underhåll mm.

Moderna inbyggda system baseras ofta på mikrokontroller (cpu) som finns i många olika utförande och kan vara av standardtyp eller skräddarsydda. Techsource kan hjälpa till både med urvalsprocessen och med utvecklingen.

Jobbar du med produkter som skulle kunna ha nytta av att bli smartare, eller du redan jobbar med inbyggda system? Kontakta oss så hjälper vi gärna till med konsult eller utvecklingen.

» Hör av dig

Mjukvaruutveckling

Inom mjukvaruutveckling erbjuder vi kompetenta utvecklare som har kunskapen för att driva projekt och hantera kravhantering, utforma specifikationer, såväl som att designa och programmera inom olika språk. Våra konsulter behärskar språk som Java, C, .Net /C# och givetvis Android och iOS utveckling. Utöver det så arbetar vi – allt efter överenskommelse – direkt med ett uppdrag från start till mål eller enligt den agila metoden – där utvecklare och beställare samarbetar och gör kontinuerliga avstämningar under projektets gång. Är du i behov av experter?

» Vi kan hjälpa

Big data.

Våra IT-konsulttjänster inom Big data hjälper dig att bygga system för att hantera och analysera stora mängder data som är svåra att bearbeta med traditionella databasmetoder. Stora datamängder skapas bland annat inom IoT (Internet of Things) vårt andra affärsområde. I många fall ska datamängderna hanteras och analyseras i realtid med Hadoop, Pig, Hive, Nosql databaser.

I takt med att tekniken utvecklas och produkterna blir intelligentare ökar mängden data vilket ställer krav på anpassning och utveckling. Om du behöver hjälp med att ta fram system för att hantera Big data så har vi den erfarenhet och kompetens som krävs.

» Hör av dig
up