IoT Plattform

Konnektivitet, uppkoppling – för att ansluta, styra, övervaka och visualisera produkter och tjänster via internetåtkomst – är ett centralt begrepp i IoT (Internet of Things). IoT kommer inte bara att förändra hur vi upplever världen, utan också vara en naturlig del av vår vardag.

IoT logga- följa -kontrollera-visualisera

IoT logga- följa -kontrollera-visualisera

Techsource, en av pionjärerna i IoT, arbetar vi med IoT-plattformar, lösningar och hela värdekedjan för att möta dina utmaningar. Vi skapar gränssnitt där användarvänlighet är nyckeln; som vårt främsta mål är att bygga gränslösa miljöer där individen är viktigast.

IoT-plattformar är en nyckeltillgång inom IoT. Därför är det viktigt för företagen att hitta rätt leverantör av IoT lösningar, eftersom det kommer att ge en stark konkurrensförmåga och långsiktiga resultat.

Den ideala IoT-plattformen är en som innehåller en omfattande mix av funktioner utan att vara för begränsad till en viss bransch eller applikation.

Techsource erbjuder en sådan plattform för att utveckla IoT-baserade applikationer. Techsources IoT-plattform är kärnan i Techsources erbjudanden, och alla våra produkter som C17 och V13 är byggda på denna grund.

Varför Techsource IoT plattform?

Modulär och öppet tillvägagångssätt

Detta säkrar en innovative kostnadseffektiv konstruktion som anpassas till specifika behov och en flexibilitet för framtida behov.

360 graders expertis

Tekniskt sett täcker vi alla delar av IoT, från sensorer till molnanalyser till säkerhet.

Våra servicefunktioner täcker allt från kravspecifkation, design, implementering, testning och projektledning.

  • Formulera: Börja med en vag känsla att något bör göras till en klar idé om framtiden. Techsource-innovationsworkshop och demo-kit hjälper dig att se vad som är möjligt och ser till att en gedigen kravspecifikation upprättas.
  • Design: sammanställning av designparametrar som användarupplevelse, datahantering, teknik, förordningar och affärsaspekter för att säkerställa en lösning som lever upp till förväntningarna.
  • Utveckla: Sätta upp ett dedikerat team med rätt kompetens för att utveckla end-to-end-lösningen
  • Följa upp: Se till att lösningen fortsätter att leverera enligt plan.

Testade lösningar

Alla våra moduler har tydliga gränssnitt och höga säkerhetsnivåer. Detta gör det möjligt för oss att ta hela ansvaret för utförandet av din IoT-lösning.

Professionellt tillvägagångssätt

Vårt arbetssätt är systematiskt och skapar förtroende vid varje kontakt.

Globalt ekosystem

Kunderna kan utnyttja Techsources globala ekosystem som omfattar teknikleverantörer, systemintegratörer, utvecklingsingenjörer och supportpersonal.

Vårt globala ekosystem

Vårt globala ekosystem

Hör av er för demo!

techsource Teammember Ashok Bandaru

Ashok Bandaru

{ CEO }

En IoT och ICT mästare med passion för att vinna, kommer med stor erfarenhet av elektronik och programvara från Ericsson, Samsung och med Masters i System on chip design från Lunds Tekniska Högskola, Sverige.

    Fyll i alla * markerade fält.

    up