Industri

Teknologiska snabba framsteg har varit norm sedan 2000.  Sociala medier, mobiler, dataanalys, molntjänster och IoT har varit några av de viktigaste framgångsfaktorerna. Men jämfört med industri 4.0 ter sig dessa lite bleka. Industri 4.0 utnyttjar automatisering och datainsamling och är en fin blandning av cyber-fysiska system, IoT, cloud computing och kognitiv databehandling.

Produktionsfördelar men IoT i industritillämpningar.

Produktionsfördelar men IoT i industritillämpningar.

IoT är ett kraftfullt verktyg för ökad produktion, reducerade kostnader och optimisering av processer. Den ökande digitaliseringen av tillverkningen innefattar sensorer, kommunikation och instrument för att i varje steg hålla reda på olika parametrar vid tillverkningen. Datan analyseras sedan för att justera tillverkningsprocessen kontinuerligt.

Techsource, en av pionjärerna inom IoT, har varit i spetsen för att förändra affärskritiska processer för industrin. Techsource fokuserar på övervakning, analys och på att kontrollera affärskritiska tillgångar.

V13, ett analysverktyg för maskinövervakning

Som ett exempel är ofta ändringar i vibrationer, temperaturer och tryck en indikation på att service eller underhåll behövs. Om service eller underhåll utförs tidigt, kan kostsamma driftstopp undvikas. Dessutom kan livslängden på utrustningen avsevärt förlängas. Detta är bakgrunden till varför vi tog fram V13 ett förebyggande verktyg för att säkerställa att era maskiner fungerar felfritt. V13 gör det möjligt för er underhållspersonal att jobba med förtroende och tillit på ett säkert sätt.

V13 kan användas i såväl små som stora anläggningar, på nya eller befintliga maskiner och processer. V13 är flexibel genom att kunna kommunicera via en kabel eller trådlöst, med en stationär server eller i en molnlösning.
Vi vet att våra industri- och energikunder värderar kvalitet, säkerhet, erfarenhet och hållbarhet. Och det gör vi också!

Genom att samarbete med Techsource kan er produktionsprocess optimeras och ni kan ligga i framkant på er marknad.

» Download Product Sheet

Hör av er för en demo!

techsource Teammember Pontus Rystedt

Pontus Rystedt

{ Product & Project Manager }

Entreprenör med bred erfarenhet från produktledning och internationell affärsutveckling i teknikintensiva industrier. Civilingenjör i Teknisk Fysik och MBA från IESE, Barcelona.

    Fyll i alla * markerade fält.

    up