Det här är vi

Idén om ett företag som kan hjälpa andra företag att växa genom att ge dem tillgång till de bästa IoT- lösningarna och IT-kompetensen har funnits där länge. Allt sedan min tid som student på LTH har hårdvara och Embedded  Systems varit min passion. En passion som växte på Ericsson och Samsung — då i rollen som utvecklare och projektledare i globala projekt. IoT disruption och digital userexperience har fullständigt förändrat det tekniska landskapet. I förmågan att göra IT mer anpassat för oss människor låg en inneboende affärspotential.

För vad som ofta saknas för att förverkliga den potential och de idéer som finns i många verksamheter är en samarbetspartner med rätt teknisk kompetens såväl som förståelse för beteende och behov. Denna insikt gjorde att jag bestämde mig för att starta ett företag som kombinerar det bästa av två världar – samspelet mellan människa och maskin. Resultatet är Techsource — vi hoppas att du följer med på vår MAKING IT HUMAN—resa. Den börjar nu!
                                 Ashok Bandaru, CEO TECHSOURCE

techsource Teammember Ashok Bandaru

Ashok Bandaru

{ CEO }

En IoT och ICT mästare med passion för att vinna, kommer med stor erfarenhet av elektronik och programvara från Ericsson, Samsung och med Masters i System on chip design från Lunds Tekniska Högskola, Sverige.

techsource Teammember Ulf Norrstam

Ulf Norrstam

{ Business Development }

Marknads och försäljningsdirektör I noterade bolag under många år. Ingenjör i botten kompletterat med ekonomistudier vid Lunds univeristet.

techsource Teammember Mats Ivarsson

Mats Ivarsson

{ Industrial IoT Advisor }

Produktchef med mycket lång erfarenhet från högteknologi företag som Ericsson, ABB, Alfa Laval Automation och SattControl. Utbildad till Fysiker inom området Microdatorer och Datalogi vid Lunds Universitet.

techsource Teammember Pontus Rystedt

Pontus Rystedt

{ Product & Project Manager }

Entreprenör med bred erfarenhet från produktledning och internationell affärsutveckling i teknikintensiva industrier. Civilingenjör i Teknisk Fysik och MBA från IESE, Barcelona.

techsource Teammember Sankar

Sankar

{ Hardware designer }

18 års praktisk erfarenhet av HW konstruktion och produktutveckling. Arbetade på sakernas Internet, industriell automation, Biomedicinsk och telekom domäner med Intel, Aricent,..

techsource Teammember Jaya Lakshmi

Jaya Lakshmi

{ Project coordinator }

Design och teknik har alltid varit mitt intresse. Digital störning gjorde det ännu roligare. Med en bakgrund från biovetenskap gjorde det ännu mer intressant att jobba med Internet of Things och e-hälsa.