Internet of Things

Ny teknologi förändrar världen –
Internet of Things revolutionerar den

Connectivity – att via uppkoppling styra, kontrollera och visualisera produkter och tjänster – är ett centralt begrepp inom IoT (Internet of Things). IoT kommer inte bara förändra hur vi upplever världen utan även vara en naturlig del av vår vardag. Det innebär rent konkret att IoT kommer ha en direkt avgörande påverkan på din verksamhet. Nya tjänster, produkter och affärsmöjligheter är redan här – och det är bara början.

Uppkopplade produkter och tjänster kommer underlätta vardagen – i hemmet, på fritiden och på arbetsplatsen. På Techsource arbetar vi med IoT-lösninger och med hela värdekedjan för att möta dina utmaningar. Vi skapar gränssnitt där användardvänligheten styr och där dina kunders behov tillgodoses. För det är inte ny teknik i sig som är huvudsaken – det är att skapa gränslösa miljöer där människan står i centrum.

Framtagning av IoT prototyp

Utveckla IoT Prototyper
techsource_IoT_groupwork

Ett uppdrag börjar oftast med att vi gör en förstudie som leder fram till en projektidé. Därefter arbetar vi fram hård- och mjukvarudesign inklusive schema och layout samt en fungerande prototyp. Vårt team har uppleva arbetar med IoT designs inklusive olika sensorer och trådlös teknik som Bluetooth, Wi-Fi, 2G/3G/4G, ZigBee, Z-Wave, GPS och Sigfox. Vi har partners som stödjer vår process genom att utföra CE och FCC-certifieringar, massproduktion. I samtliga projekt genomförs en uppföljning för att säkerställa att allt fungerar som tänkt.

» Prata med oss

Logga - Övervaka - Presentera

LOG - MONITOR  - VISUALIZE

Våra IoT lösningar där uppkopplade  sensorer med tillhörande smart kvalitetssäkring och intelligenta analys-algoritmer hjälper er skapa säkra och humana lösningar för hälsa och vård. Det kan vara lösningar som ger äldre, vårdgivare och anhöriga stöd så att äldre eller sjuka tryggt kan bo kvar i hemmet. Det kan också vara lösningar som organiserar utrustning m.m. på en vårdinrättning. Vi har lång erfarenhet från sjukvård, mHealth och mobil – låt oss tala!

 

techsource_IoT_listening
”Vi brinner för människa maskin i samverkan”

Uppkopplade system & IoT

Inbyggda system gör produkterna smarta, men med kommunikation mellan system skapas en ny dimension av intelligens. IoT (Internet of Things) har redan revolutionerat många branscher. Frågan är inte om din bransch kommer påverkas utan snarare hur. Techsource arbetar både med inbyggda systemen i produkterna och med  serverlösningar -”molntjänster”- som krävs för att skapa smarta IoT-system.

Big data & IoT

IoT genererar stora mängder data och i takt med att fler produkter kopplas upp skapas nya affärsmöjligheter. Techsource hjälper er att med avancerade algoritmer tolka IoT-data och kombinerar den med annan extern eller intern information så att intelligenta tjänster skapas.

» Prata med oss » Download Brochure
up