IoT

                                                                  Techsource och Alfa-Laval i samarbetsprojekt – med framtidens verktyg

 

Världen blir allt mer uppkopplad. Alltifrån maskiner till enklare konsumentprodukter börjar interagera med oss och varandra. Detta fenomen kallas Internet Of Things ( IOT)  och har pekats ut som en viktig faktor för att skapa framtidens företag och nya affärsmöjligheter.

Alfa-Laval och Techsource samarbetar med trådlös överföring av mätdata för att optimera maskiner och processer.

Potentialen är att Alfa-Lavals produkter över hela jordklotet skulle kunna övervakas och driften optimeras vilket ger energibesparingar och minskar belastningen på miljön. En annan nog så viktig funktion är att få information om service- och underhållsbehov innan de orsakar driftstopp. Systemet ligger väl i linje med Techsources kompetens nämligen IoT lösningar för en grönare värld.

IoT är ett tekniskt verktyg som kopplar upp såväl maskiner som människor. Det sparar energi, förbättrar kommunikationen, minskar behovet av resor samt förbättrar möjligheter för adekvat vård.

Techsource Europé AB är en privatägd pionjär inom IoT som tidigt såg potentialen inom förbättrad och automatiserad kommunikation. Alltid med människan i centrum. Techsource skapar bra ekosystem och samarbetar med partners över hela jorden.

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Kontaktperson: Ulf Norrstam
Telefon: +46-761195462
Mail: ulf.norrstam@techsource.io
www.Techsource.io
Adress: Techsource Europe AB
Anckargripsgatan 3
Malmö – 211 19, Sweden