IoT and Smart city

Smart ctizen or Smart city

De senaste årens uppmärksamhet kring Smart Cities, teknik implementerad i
staden, har föranlett många att proklamera detta som lösningen på stadens problem. Frågan kring vilka nyttor som en uppkopplad, uppmätt, analyserad och/eller digitaliserad stadsmiljö har stöts och blötts vid otaliga seminarier, konferenser och teknikleverantörers marknadsföringsevent utan att vi egentligen kunnat förstå vad vi, alla inblandade, menar med ”Smart City”.

Rent tekniskt så var början till Smart City när vi samlade in information om en stad ur ett geopositionerat perspektiv, grunden i GIS, men få var de som använde informationen då i slutet av 80-talet när detta började sprida sig. Det fanns de städer vars förvaltningar började ännu tidigare men
precis som med all annan information, är det svårt att komma åt den så används den inte och dåtidens datorer var allt annat än lättanvända än mindre spridda bland de som sökte tillämpningarna.

Vi som verkar inom ICT eller mer specifikt inom IoT, tenderar att göra likhetstecken mellan Smart City och Smart Living men vi missar så mycket av vad samhällsbyggare är ute efter. För några år sedan var några av oss på Techsource involverade i ett anbudsförfarande gällande Smart City för Rio de Janeiro pga att OS kommer att hållas där nästa år. Lite sent ute var de men plötsligt var det fullt fokus på att anamma olika tekniska lösningar för att förstå olika faktorer inom staden, framförallt under OS men även som ett långsiktigt projekt efteråt. I detta arbete samarbetade vi med staden Barcelona, deras tekniska universitet, IBM och ett par sakkunniga inom Big data analys.

Var Rios störsa intresse i denna upphandling Smart Living? Att förenkla för de som bor i staden att leva, effektivisera energianvändning, förbättra transporter mm? Nej.

Deras fokus var ett och det var invånarnas och besökarnas säkerhet och hur man kan mäta folkmassornas rörelser alla tider på dygnet så att polis, säkerhetssystem och OS-funktionärer kan samverka så maximal trygghet kan uppnås och om värsta scenario skulle hända, hur man blixtsnabbt ska kunna stänga av och styra kommunikationer, gator, torg, arenor mm. Säkerhet. Personlig säkerhet och allas säkerhet.

På andra plats kommer stadens omsorg om besökarna och de boende på längre sikt gällande hur man upplever stadens miljö, dvs mäta och styra trafikflöden så att utsläpp kan minskas och om det är höga nivåer, dirigera om trafik och transporter bort från de ytorna som har värst nivåer. Baserat
på sensorer och mycket högt antal mätdata så ville man också uppnå prediktiva förslag på var det är mest lämpligt att vistas vid vilka tidpunkter, när man bör undvvika bilkörning mm.

Jag är benägen att anamma boyd Cohens några år gamla 6 key components for Smart Cities  där Smart People, Smart Economy, Smart Environment, Smart Government och Smart mobility kompletterar Smart Living för att kunna omvandla vårt moderna samhälles största problem till vår största möjlighet, att ta den +2000 år gamla urbana strukturen vi kallar städer och skapa något fungerande nytt.

Någon som vill sätta ett namn på det?

PS. För er teknikdårar som vill lära er mer om staden som mekanism bör läsa
Peter Halls Cities in Civilization, en tegelsten fylld med insikt DS.

For more information about internet of things and IT services visit www.techsource.io